...
Оферти

ЦЕНИ

Оферта за Пренареждане на керемиди Клас А

Откриване на старите (керемиди, капаци, летви и мушама).
Полагане на паропропусклива мембрана (Младост).
Изработка на единична летвена скара (4/3 см.).
Редене на старите керемиди и капаци.
Измазване на капаци с вароциментов разтвор.

Обща цена с Включени Труд и Материали: По договаряне

Оферта за Пренареждане на керемиди Клас Б

Откриване на старите (керемиди, капаци, летви и мушама).
Полагане на паропропусклива мембрана (Тондах).
Изработка на двойна летвена скара (4/3 см.).
Качване и редене на новите керемиди и капаци (Брамак – Класик).
Измазване на капаци с вароциментов разтвор.

Обща цена с Включени Труд и Материали: По договаряне

*Цените са примерни! Крайна цена – след оглед на обекта и изготвена оферта.

Оферта за Изграждане на нов Покрив Клас А

Сваляне на стар покрив (керемиди,капаци,дървени,ламарини,улуци).
Изграждане на нова Конструкция Размер на гредите: Биелни, Основни, Попове – 10/10 см, Оребряване на покрив – 8/8  см.
Наковаване на дъсчена ламперия Дебелина на Дъските – 2.5 см.
Разкрой и монтаж на нови челни Дебелина на Дъските – 2.5 см.
Полагане на паропропусклива мембрана– (Марка –  Младост).
Изработка на нова  единична скара Размер на летвите – 4 м./3 см.
Качване и редене на керемиди  Марка –  (Кебе).
Качване редене и  измазване капаци Марка – (Кебе  или Младост).

Обща цена с Включени По договаряне

Оферта за Изграждане на нов Покрив Клас Б

Сваляне на стар покрив (керемиди,капаци,дървени,ламарини,улуци).
Изграждане на нова Конструкция Размер на гредите: Биелни, Основни, Попове – 12/10см. Оребряване на покрив – 8/10 см.
Наковаване на дъсчена ламперия Дебелина на Дъските – 2.5 см.
Разкрой и монтаж на нови челни Дебелина на Дъските – 2.5 см.
Полагане на паропропусклива мембрана– (Тондах или Брамак).
Изработка на нова  двойна скара Размер на летвите – 4 м./3 см.
Качване и редене на керемиди  Марка –  (Тондах или Брамак).
Качване редене и  измазване капаци Марка – (Тондах или Брамак).

Обща цена с Включени По договаряне

*Цените са примерни! Крайна цена – след оглед на обекта и изготвена оферта.

Оферта за Битумна Хидроизолация Клас А

Почистване на покривна площ от стара изолация.
Грундиране на  покривната основа с битумен грунд.
Газопламъчно залепване на един пласт усилен воалит без посипка  3мм/3кг.(Прима).
Газопламъчно залепване на един пласт усилен воалит с посипка  4мм/4кг. (Прима).

ЦЕНА С ТРУД И МАТЕРИАЛИ: По договаряне

Оферта за Битумна Хидроизолация Клас Б

Почистване на покривна площ от стара изолация.
Грундиране на  покривната основа с битумен грунд.
Газопламъчно залепване на един пласт усилен воалит без посипка  3.5мм/3.5кг.(Нова Глас).
Газопламъчно залепване на един пласт усилен воалит с посипка  4.5мм/4.5кг. (Нова Глас).

ЦЕНА С ТРУД И МАТЕРИАЛИ: По договаряне

*Цените са примерни! Крайна цена – след оглед на обекта и изготвена оферта.

Оферта за Монтаж на Улуци и Обшивки Клас А

Вид СмрМяркаЕд.Цена в лева
Изработка и Монтаж на поцинковани улуци 28″л.мПо договаряне
Изработка и Монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламаринал.мПо договаряне
Изработка и Монтаж на обшивки от поцинкована ламаринал.мПо договаряне
Изработка и Монтаж на надулучна пола от поцинкована ламарина.л.мПо договаряне
Изработка и Монтаж на обшивки за комин стандартен  от поцинкована ламарина.л.мПо договаряне
Разкрой и монтаж на нови челни дъски.л.мПо договаряне

Оферта за Монтаж на Улуци и Обшивки Клас Б

Вид СмрМяркаЕд.Цена в лева
Изработка и Монтаж на Безшевни улуци 5″л.мПо договаряне
Изработка и Монтаж на водосточни тръби от Кафява ламарина.л.мПо договаряне
Изработка и Монтаж на обшивки от Кафява ламарина.л.мПо договаряне
Изработка и Монтаж на надулучна пола от Кафява ламарина.л.мПо договаряне
Изработка и Монтаж на обшивки за комин стандартен  от Кафява ламарина.бр.По договаряне
Разкрой и монтаж на нови челни дъски.л.мПо договаряне

*Цените са примерни! Крайна цена – По договаряне

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД И ОФЕРТА

Свържете се с нас

Знаем, че имате голям избор, когато търсите изпълнител за покриви. Разбира се, едно от тях е ценообразуването. При ваше искане ние ще дойдем  до вашия дом или бизнес, за да огледаме бъдещия ремонт или изграждане. Ние ще проучим задълбочено работната площадка, за да определим най-ефективните методи за изпълнение на задачата и да предоставим оферта на разходите, включително материали и труд.

Scroll to Top
Връзка с нас! Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.