...
НЯКОЛКО ДУМИ

ЗА НАС

РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ Н ПОКРИВИ

КАЧЕСТВЕНИ ПОКРИВНИ РЕМОНТИ

ОТНОСНО ПОКРИВНИ УСЛУГИ ЛАЗАРОВ

НАШИТЕ ТОП КАЧЕСТВА
1. ЕКСПРЕСНА РАБОТА – Нашият опит в ремонта на покриви ни е научим, че колкото по-бързо се стартира един ремонт, толкова по-успешен е той. Ако вече сте взели решение, че имате нужда от услугите на фирма като нашата, обадете ни се. В зависимост от това къде се намира имота Ви, ние можем да дойдем на оглед или да изготвим оферта по телефона, като преди самата оферта ще Ви зададем ключови въпроси. Добре е да имате информация относно формата и квадратурата на покрива, използваните керемиди и подкеремидечни изолации. Важно е да можете да дадете основна информация за скелета на покрива, в случай че той е скатен. Ако нямате информация, не се притеснявайте, ние ще Ви ориентираме и ще Ви помогнем да изясним проблема с покрива Ви и от какъв ремонт се нуждаете.

2. ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТА – Част от нашата фирмена култура е правилното отношение към клиентите ни. Ние се стремим да удовлетворим всяко желание на хората, които ни се доверяват и да надградим техните искания, с нашите експресни познания относно ремонта на покриви, изграждането на покриви и направата на хидроизолация на покриви.

3. КОРЕКТНОСТ – Гарантираме Ви, че ние спазваме стриктно сроковете, за които сме казали, че ще реализираме проекта. Освен, че спазваме сроковете, ние сме коректни и относно ценообразуването на всеки ремонт, за които поемаме ангажимент.

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД И ОФЕРТА

Свържете се с нас

Знаем, че имате голям избор, когато търсите изпълнител за покриви. Разбира се, едно от тях е ценообразуването. При ваше искане ние ще дойдем  до вашия дом или бизнес, за да огледаме бъдещия ремонт или изграждане. Ние ще проучим задълбочено работната площадка, за да определим най-ефективните методи за изпълнение на задачата и да предоставим оферта на разходите, включително материали и труд.

Scroll to Top
Връзка с нас! Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.